Γιάννης Χαρούλης - Ο ακροβάτης (Έδεσσα, 5/7/2012) - Γιάννης Χαρούλης

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Γιάννης Χαρούλης - Ο ακροβάτης (Έδεσσα, 5/7/2012)


Για ιδέστε που χει το ερημοπούλι αίμα στο φτερό...
πετά κι ας το βρε θανάτου βόλι, κόντρα στον καιρό...
Με τον καιρό να ναι κόντρα, έχει τιμή σαν πετάς...
να μένεις μόνος, να μένεις μόνος...!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: